محل تبلیغات شما

در سال 1991، قانون جدیدی توسط پارلمان بریتانیا معرفی شد که مشخصات جدیدی را برای بازسازی بازشوها در بزرگراه‌ها تعیین کرد. وضعیت نابسامان بسیاری از جاده‌های بریتانیا در نتیجه عملیات بازسازی ضعیف جاده‌ها باعث تصویب این قانون شد.

دو دلیل اصلی برای شکست عملیات بازسازی وجود دارد

 • استفاده از مواد خاکریز نامناسب با توجه به ترکیب یا محتوای نادرست آب.
 • تراکم پذیری ناکافی خاکریز، چرا که روش‌های موجود، تراکم و یا حمایت کامل جانبی را برای دیواره‌های ترانشه بوجود نمی‌آورند.

به طور سنتی حفاری‌ها با استفاده از مواد دانه‌ای، معمولا سنگ خرد شده انجام می‌شود. مشکل اصلی این مواد، تراکم پذیری است. نه تنها امکان رسیدن به تراکم کامل در هنگام بازسازی وجود ندارد، بلکه در لبه‌های ترانشه‌ها که در آن تراکم مناسب رخ نمی‌دهد مشکلاتی بوجود می‌آید. همچنین امکان ارائه خدمات دیگر بدون آسیب رساندن به بخش‌های دیگر وجود ندارد.

بعد از تراز کردن سطح، نشست مواد خاکریز به دلیل ترافیک رخ می‌دهد، پس از شش ماه، سطح جاده باید دوباره حفاری شود و سطح جدیدی که قرار داده شده، به تراکم کامل برسد.

در سال 1991 قانون جدید جاده‌ها و خیابان‌ها تصویب شد که مشخصات جدیدی را برای بازسازی بازشوها در بزرگراه‌ها تعیین کرد و همچنین مشخصات مورد استفاده برای استفاده از 

فوم بتن را به عنوان یک ماده خاکریز را معرفی کرد.

مشخصات جدید برای مواد خاکریز پشتی باید بر اساس معیارهای زیر باشد

 • مواد پرکننده باید دارای تراکم پذیری کم یا بدون تراکم باشند و پس از جانمایی نباید نشست داشته باشند.
 • نباید بارهای محوری را مستقیما به ترانشه انتقال دهند.
 • تراز کردن مجدد نهایی باید تقریبا بلافاصله امکان پذیر باشد و نیازی به بازدید مجدد از سایت برای جایگزینی سطح در آینده وجود نداشته نباشد.
 • این تکنیک باید اقتصادی باشد.
 • مواد باید به راحتی در دسترس باشند.
 • مواد باید به راحتی قابل حفاری مجدد باشند.
 • اجرای این روش باید آسان باشد.
 • مواد باید مناسب برای پر کردن ترانشه‌های باریک باشند.

از آنجایی که فوم بتن تمام معیارهای تئوریک را برآورده می‌کند، این مواد بسیار مناسب برای بازسازی ترانشه هستند و توسط چندین شرکت آب و برق در انگلستان به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفتند. 

فوم بتن دارای مزایای فراوانی نسبت به مواد سنتی، برای بازسازی ترانشه است

 • آنها به صورت مایع هستند، بنابراین هر حفره‌ای را می‌توانند پر کنند و به همین ترتیب، حمایت جانبی از ترانشه را به طور کامل تامین می‌کنند، حتی زمانی که دیواره‌های حفاری شده در طول حفاری تخریب شده باشند.
 • ترکیبات فوم بتن بلافاصله پس از چندین ساعت سفت می‌شوند، بنابراین تراز کردن سطح باید در عرض همین چند ساعت باید انجام شود.

 • استفاده از فوم بتن از لحاظ نیروی کار و تجهیزات بسیار اقتصادی است.
 • در هنگام استفاده از فوم بتن هیچ خطری تاسیسات آب و برق در ترانشه را تهدید نمی‌کند زیرا به هیچ گونه تراکمی نیاز ندارند. هنگام استفاده از مصالح دانه‌ای در خاکریز، همیشه احتمال آسیب رساندن به لوله‌ها در اثر عملیات تحکیم و تراکم وجود دارد.
 • آزمایش‌ها نشان داده است که فوم بتن در هنگام چرخه یخ زدگی و تبخیر به شدت تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
 • از آنجا که 

  اجرای فوم بتن نیازی به تراکم ندارد، به هیچ یک از فشرده سازها نیازی نیست. این مسئله بسیار مهم است، زیرا استفاده مکرر از این ابزارها می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های ناشی از ویبره و ارتعاش در میان کارگران شود.

در انگلستان آگاهی مردم در مورد بیماری‌های مرتبط با ارتعاش و ویبره افزایش یافته است. در برخی موارد، کارکنان در مورد کارفرمایان اقدامات قانونی انجام می‌دهند تا خسارات وارده ناشی از شرایط کاری را جبران کنند.

با توجه به تمام کارهایی که تاکنون انجام شده، مشخص است که نه تنها  یک جایگزین مناسب برای مصالح سنتی دانه‌ای است، بلکه همچنین مزایای قابل ملاحظه‌ای را دارا هستند و یک بازسازی پایدارتر و بادوام‌تر را به ارمغان می‌آورند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی